Tidl. Formand Carl Bjerre's Nekrolog


Carl Bjerre sammen med tidligere borgmester: Ole Bjørstorp

Nekrolog

Den tidligere formand for foreningen HyggeBio i Ishøj – Carl Bjerre - er stille afgået ved døden.

Carl Bjerre overtog formandsposten i HyggeBio i 2006 og med stort engagement og iver formåede han at gøre HyggeBio til en endnu større succes end før. Carl var en person, som var fyldt med arbejde og gode ideer og han var primusmotor bag ideen om, at foreningen, ud over at vise film, også skulle have filmrelaterede foredrag og tage på busture, bl.a til Nordisk film og til Ystad hvor Wallanderfilmene blev ”skudt”.

Carl Bjerre var en iderig og kreativ person, som ikke gik af vejen for at bruge en PC hvilket kom til udtryk mange steder i HyggeBio. Han havde fra start selv lavet medlemskort, filmprogrammer og flyers og brugte her MS Publisher og brevfletter med MS Excel. Sort tale for de fleste, men ikke for Carl, som færdes hjemmevant i et PC miljø. Det kom ofte til udtryk i mange interessante statistikker som bestyrelsen undervejs bliver præsenteret for.

Carl var en utrolig vellidt formand, såvel af medlemmerne som den øvrige bestyrelse. Han var en humørfyldt arbejdshest og alle holdt utroligt meget af hans lune jyske humør, som ofte kom til udtryk. Han havde gennem alle de år han var formand, altid startet hver filmforevisning men en lille orientering fra bestyrelsen og altid afsluttet med en lun vittighed.

Gennem 8 år ledede Carl HyggeBio til alles tilfredshed. Hans store arbejde for HyggeBio bevirkede, at foreningens medlemstal voksede fra de 276 han overtog i 2006 til 908 da han afgik som formand i 2014. Han var en foregangsmand i forbindelse med udvidelsen fra 1 forestilling til 2 om torsdagen og som senere blev til 4 forestillinger. En succes, som for en stor del skyldes Carls store arbejde.

At Carl var en vellidt person, som der står respekt om, fremgår blandt andet ved at han er på fornavn med alle og kunne huske alles navne. En evne mange misundte ham. Han brugte ikke kun sine mange evner i HyggeBio men har gennem årene siddet i mange bestyrelser, såsom Ishøj Høreforening hvor han også var formand, Ishøj Seniorværksted som kasserer, samt et utal af tillidsposter i de bebyggelser hvor han har boet – Gadekæret og AAB. 

 Ære være hans minde

 Michael Brostrøm
Formand: HyggeBio

Bisættelsen fandt sted tirsdag den 31. okt kl. 11 fra Ishøj Kirke i Ishøj Landsby. Efter bisættelsen var der kaffe m.m. i Ishøj forsamlingshus