Danske Seniorer

Danske Seniorer

HyggeBio er medlem af foreningen Danske Seniorer(DS) hvorfra vi lejer film. Vi betaler kontingent for hvert enkelt medlem af HyggeBio til DS, som derfor hvert år kan få et medlemskort til Danske Seniorer. Hvert medlem kan derudover abonnere på Seniorbladet som udkommer 6 gange om året. Dette abonnement koster kr. 30 som opkræves hvert år via kontingent til HyggeBio. Abonnementet gælder fra januar til januar og bliver dermed indkrævet på forhånd.
Alle medlemmer kan benytte sig at de tilbud som Danske Seniorer har og som kan læses i Seniorbladet eller på deres Hjemmeside. Visse tilbud kræver dog at du bliver registret hos Danske Seniorer. HyggeBio registrer ikke automatisk vore medlemmer hos Danske Seniorer idet datareglerne (GPDR) forbyder os dette. Vi må ikke uden hvert enkelt medlems tilsagn videregive personlige oplysninger. Du kan - såfremt du ikke er registret hos Danske Seniorer - henvende dig til formanden som kan registrere dig hos Danske Seniorer. Det betyder at du dermed accepterer, at vi videregiver din personlige data. Disse data er - navn, adresse, fødselsdato, email og mobil/fasttelefon.
Formanden - pt. Michael kan træffes på filmdage, på telefon eller på email. se Kontakt

Ud over dette deltager vi, sammen med andre foreninger i filmugerne i Svendborg og Århus, hvor vi også inviterer Danske Seniorer med. Vi ønsker kun, at filmgruppen vælger de absolut bedste film som vi senere skal stemme om, når den nye sæson starter. Vi støtter gerne Danske seniorer i dette som vi kun drager stor fordel af.

Danske Seniorer udgiver jævnligt elektroniske nyhedsbreve som man kan tilmelde sig på deres HjemmesideHyggeBio har meget samarbejde med Danske Seniorer, hvor vi bl.a. er repræsenteret i deres filmudvalg men også deltager i kongressen hvert 2. år
Læs mere på Danske Seniorer hjemmeside - Danske Seniorer