Dokumenter til generalforsamling den 16. marts

Kære Medlemmer
Her er dokumenter til vores generalforsamling:
Indkaldelse generalforsamling 2023.pdf 
Bestyrelsens beretning 2023.pdf
HyggeBio Resultat 2022 underskrevet-komprimeret.pdf
Budget 2023.pdf
HyggeBio vedtægter-2020-1.pdf

De findes også på dagen i papirform i et mindre antal.