Indmeldelse

Indmeldelse sker ved at udfylde nedenstående felter og derefter klikke på Send. Såfremt der er plads i foreningen vil du modtage en opkrævning. Såfremt der ikke er plads vil du modtage et svar om at du er kommet på venteliste. Ventelisten tømmes ved hver sæsonstart som er 1. september.
Bemærk samtykke-erklæringen nederst på siden. 

Indmeldelse

Samtykke-erklæring
Ved din indmeldelse i HyggeBio giver du samtykke til, at foreningen behandler dine
personoplysninger. Det betyder, at vi som forening opbevarer og beskytter dine
persondata i henhold til gældende lovgivning, samt ikke videregiver dine persondata
uden dit samtykke. Du kan til enhver tid få oplyst hvad der er registreret vedrørende
dig samt at vi sletter dine persondata når du ønsker det.