Danske Seniorer

HyggeBio er medlem af foreningen Danske Seniorer hvorfra vi lejer film. Vi betaler for hvert enkelt medlem af HyggeBio som derfor hvert år får et medlemskort til Danske Seniorer. Hvert medlem kan derudover abonnere på Seniorbladet som udkommer 6 gange om året. Dette abonnement koster kr. 30 som opkræves hvert år via kontingent til HyggeBio. Abonnementet gælder fra januar til januar og bliver dermed indkrævet på forhånd.
Alle medlemmer kan benytte sig at de tilbud som Danske Seniorer har og som kan læses i Seniorbladet eller på deres hjemmeside. Danske Seniorer udgiver jævnligt elektroniske nyhedsbreve som man kan tilmelde sig på deres hjemmeside.
HyggeBio har meget samarbejde med Danske Seniorer, hvor vi bl.a. er repræsenteret i deres filmudvalg men også deltager i kongressen hvert 2. år.